Úvod

2% zo zaplatenej dane 

Vážení rodičia a rodinní príslušníci detí z nášho klubu, vážení priaznivci Zvolenského krasokorčuľovania a široká verejnosť.
V prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2% (3%) zo svojich zaplatených daní, budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete pre nás.
Sme moderný a progresívny klub, ktorý za dobu svojho pôsobenia vychoval množstvo korčuliarov ale aj úspešných pretekárov, ktorí sa nemusia hanbiť za svoje výsledky! Svojimi 2% nám pomôžete vychovávať úspešných krasokorčuliarov ale aj naučiť množstvo detí bezpečne korčuľovať. Pomôžete tak celkovému rozvoju krasokorčuľovania v meste Zvolen, ale aj zlepšeniu tréningových podmienok všetkých detí, ktoré navštevujú, alebo sa rozhodnú navštevovať náš klub. Pomôžete vychovávať športovcov, ktorí budú reprezentovať aj Vás!
 
aby sme Vám poskytli správne informácie ako postupovať pri poukázaní 2% zo zaplatených daní,
zvoľte si prosím Vašu subjektivitu (podľa typu daňového priznania):
zamestnanec fyzická osoba (FO-A) fyzická osoba (FO-B) právnická osoba


ZAMESTNANEC:
(ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ)
Ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% (3%) zo zaplatených daní nám, použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zo zaplatenej dane, konkrétne ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
 
Obchodné meno alebo názov: Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 45029482
 
Prípadne môžete použiť nami predvyplnené tlačivá, do ktorých len vpíšete Vaše údaje:
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane FO - pozor, je potrebné použiť toto nové tlačivo (vytlačíte a vyplníte podľa potvrdenia od Vášho zamestnávateľa) Vyhlásenie je editovateľné, môžete ho vypísať priamo vo Vašom počítači a vytlačiť.
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vystaví/potvrdí Vám zamestnávateľ)
* dokumenty sú uložené vo formáte PDF a otvoria sa v novom okne

Obe vytlačené a vyplnené tlačivá doručíte do 31.3.2023 na svoj daňový úrad, resp. po dohode s nami to radi urobíme za Vás! Kontaktujte nás a tlačivá si od Vás vyzdvihneme.


FYZICKÁ OSOBA (FO-A):
(len príjmy zo závislej činnosti, napr. zamestnanec, ktorý si robí daňové priznanie sám alebo má viacero zamestnaní a pod.)

Ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% (3%) zo zaplatených daní nám, použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu príslušnej časti daňového priznania (FO-A). Fyzické osoby definujú prijímateľa 2% (3%) priamo na tlačive daňového priznania - strana 5, VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona kde použijú nasledovné údaje:

 
IČO: 45029482
Obchodné meno: Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen

FYZICKÁ OSOBA (FO-B):
(živnostníci, poľnohospodári, znalci, tlmočníci, sprostredkovatelia, spoločníci a pod.)

Ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% (3%) zo zaplatených daní nám, použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu príslušnej časti daňového priznania (FO-B). Fyzické osoby definujú prijímateľa 2% (3%) priamo na tlačive daňového priznania - strana 12, XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona kde použijú nasledovné údaje:

 
IČO: 45029482
Obchodné meno: Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Ak ste sa rozhodli venovať svoje 1% (2%) zo zaplatených daní nám, použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu príslušnej časti daňového priznania (PO). Právnické osoby definujú prijímateľa 2% (1%) priamo na tlačive daňového priznania - strana 12, VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby kde použijú nasledovné údaje:

 
IČO: 45029482
Obchodné meno: Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen

 
 
Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Prehliadač PDF dokumentov si môžete stiahnuť tu: Stiahnutie Adobe Acrobat Reader
O klube
Členovia klubu
Funkcionári klubu
Tréneri klubu
Pretekári
Rozpis tréningov
Kalendár súťaží
Testy, sústredenia
Výsledky súťaží
Kurzy korčuľovania
Napísali o nás
Fotogaléria
Videogaléria
Sponzori a partneri
Odkazy
Archív
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubová zóna


© Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen & vlado.sk. Všetky práva vyhradené.
Publikovanie a šírenie obsahu vrátane loga a siluety krasokorčuliarky v ňom použitej je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.